Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

άλλαξε τίποτα;

"Ίνα δε μη πλείονα λέγω, αι εκλογαί των αρχιερέων κατωρθούντο τότε εν τη αγορά δια χρυσού και ροπάλων, δια μωλώπων και δωροδοκίας ως παρ΄ ημίν αι των βουλευτών."

Εμμανουήλ Ροϊδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Χωρίς αιδώ, ρίχτο εδώ!
(... το σχόλιο, τί άλλο;)